Webshop

 

Shop főoldal   |    Árlista   |    Kosár tartalma   |    Vásárlás

 

 

 

 

 

ÜZLETSZABÁLYZAT

Az Eladó adatai:

DOWN EGYESÜLET
4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.
Cégjegyzékszám: 8.Pk.60.171/1998/27.
Adószám: 18801370-1-15
Telefonszám: 06 42/444-321
E-mail: shop@downegyesulet.hu


Megrendelés és regisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztüli eladással vagy vásárlással ön érvényes szerződést köt az adott tárgyra. A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, a megrendeléssel egyidejűleg regisztráltatják magukat és ezzel az itt ismertetett üzletszabályzatot elfogadják.

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia:

Név
Irányítószám
Település
Cím
E-mailcím
Telefonszám

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik.
A megrendelés lezárásaként az Értékesítő Rendszer e-mailben visszaigazolást küld a Vevőnek, amely tartalmazza a vevő további teendőit (fizetési módok).
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa,
illetve az üzleti szabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja. Az üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazandóak az Értékesítési Rendszer használata során. A felhasználói regisztráció során az "elfogadom az üzletszabályzatot" gombra történő kattintással a Vevő szerződést köt az Eladóval, ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Eladó szabályzatában foglaltakat az oldal használatára vonatkozóan.


1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

1.1. Az Értékesítő Rendszerben történő vásárlásra kizárólag Interneten keresztül van lehetőség.
1.2. Az Értékesítő Rendszerben mindenki vásárolhat, aki magára nézve kötelező érvényűnek elfogadta jelen üzletszabályzatot.
1.3. A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciáival együtt.
1.4. Az Eladó és Vevő közötti kapcsolattartás elektronikus úton (e-mail), illetve telefonon történik.


2.) A BEMUTATOTT TERMÉKEK

A vásárolt áruk részletes jellemzői, a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett lévő információkból ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget.
Az eladási ár mindig a kiválasztott áru, vagy árucsoport mellett kerül feltüntetésre, és tartalmazza az ÁFÁ-t is.


3.) GARANCIA, SZAVATOSSÁG

3.1. Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal, mely vagy az adott termék mellett, vagy az adott szállítóra és termékcsoportra vonatkozó általános tájékoztatóba kerül.
3.2 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
3.3 Fontos tudnivalók a 2003. november 22. előtt és november 22-tól vásárolt kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban.
3.4 1959 évi IV. törvény 305-313 § a hibás teljesítésről


4.) RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1. Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
4.2 Az Értékesítési Rendszerben történt rendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs oldalon található rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.
4.3. A küldeményeket az Eladó kizárólag postai úton továbbítja, a Szállítási feltételekben feltüntetett postai díjaknak és feltételeknek megfelelően.
4.4. A Vevő köteles átvételkor a szállítmányt tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.
4.6 A szállítási költség a Vevőt terheli.


5.) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1 A Vevő jogosult a megrendelést követően, 24 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán (shop@downegyesulet.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.
5.2 A Vevő az áru átvételét követően csak a hatályos jogszabályok szerint állhat el a vásárlástól.


6.) A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
6.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be: Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely, papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése. Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
6.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.
6.4 A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
6.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
6.6. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az Értékesítési Rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.
6.7 Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
6.8. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
6.9 Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben a vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.


7.) SZÁLLÍTÁS

7.1. Általános feltételek: Az Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján, általában 2-5 napon belül, de legkésőbb a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, az Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról. Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszafizeti kivéve, ha a Vevő megfelelő tájékoztatás után, változatlanul igényt tart az árura. Amennyiben a Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.
7.2. Szállítás egyszerű postai levélként: Az árut az Eladó a terméke ellenértékének megérkezését követően, általában 2-5 napon belül postázza a postai továbbítás feltételei szerint, a Vevő által megadott szállítási címre. Amennyiben a kézbesítő a megadott címen a címzettet nem találja, a csomagról értesítést hagy. A küldemény ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt vehető át.
7.3. Értesítés a szállítás időpontjáról: Az Eladó e-mailben értesíti a Vevőt a szállítás, postai szállítás esetén a feladás napjáról.


8.) FIZETÉSI MÓDOK

8.1. Fizetés banki átutalással: A megrendelést és a visszaigazolást követően a banki átutalást, vagy befizetést a Vevő kezdeményezi a megadott bankszámlaszámra (68800109-11048187). A postázást az ellenérték (termék+szállítás díja!) megérkezése után teljesíti az Eladó.
8.1. Fizetés csekken: A megrendelést és a visszaigazolást követően az Eladó csekket küld a Vevő által megadott szállítási címre. A megrendelt termék postázását az ellenérték (termék+szállítás díja!) megérkezése után teljesíti az Eladó.


9.) ADATVÉDELEM

Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.
A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A tagok (vevők) adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják. A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

 

Shop főoldal  |   Árlista  |   Szállítási feltételek  |   Üzletszabályzat  |   Admin

 

 

 

Főoldal  |  E-mail nekünk

© 2009. DOWN Egyesület - Minden jog fenntartva!

 

 

 

Készítette:    Szerver: